header

På grund av det rådande uthyrningsläget har vi beslutat att inte längre ha kvar gästlägenheten i Vimmerby.

Vi kommer fortsatt att ha kvar gästlägenheten i Storebro.

 

Gästlägenheten administreras av hyresgästföreningen i Storebro. 

Bokning och förfrågningar gör Du hos  

Gunilla Johansson telefon 0492-301 20 eller 076-108 41 84