Gullringen och Södra Vi- Avbrott i fjärrvärmeleveransen 2024-06-13

Vimmerbyenergi kommer under vecka 25 utföra underhållsarbete på fjärrvärmenätet och behöver därför stänga av fjärrvärmen under tiden arbetet utförs. Detta kommer både påverka värme och varmvatten. 

 

Område som påverkas av arbetet: 

Tisdag 18/6 - Gullringen 

Onsdag 19/6 - Södra Vi

 

Arbetet pågår hela dagen, cirka klockan 7:00-16:00.

 

Vid frågor kontakta Vimmerby energi på 010-356 93 00 eller på vimmerby.energi@vemab.se