Luftvärmepumpar i Rumskulla

Det finns luftvärmepumpar installerade i Rumskulla för att minska kostnaden för uppvärmning. Dessa kräver ett underhåll för att de ska fungera som dem bör och behålla sin livslängd. Underhållet åligger hyresgästen och det är inget du kan felanmäla för att få åtgärdat.

 

Luftfiltret i luftvärmepumpen behöver tas ner och rengöras från damm och smuts, minst en gång varannan månad. Är filtret smutsigt/dammigt fungerar inte luftvärmepumpen som den ska och hyresgästen får inte ut den kapaciteten på värme/kyla som pumpen utlovar.

 


Länk till bruksanvisning, klicka här.

 

På sidan 14 börjar avsnittet om underhåll och service.