Mötesplatsen

Genom samverkan har Kultur- och Fritidsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten, Vimmerby IF, Vimarhem och Hyresgästföreningen haft möjlighet att öppna Mötesplats Bullerbyn & Mötesplats Storebro. Verksamheten är öppen och till för alla.

På mötesplatsen man kan träffa och umgås med andra, få tips på fritidsaktiviteter, få hjälp med vart man ska vända sig när problem uppstår både i och utanför hemmet, delta i planerade temakvällar och studiecirklar för vuxna och barn. På så sätt stöttar de civilsamhället, utvecklar en meningsfull fritid och stärker folkhälsan.


Mötesplats Bullerbyn håller till i röda och gula tvättstugan på Bullerbygatan, bostadsområdet Norrgården i Vimmerby.


Mötesplats Storebro håller till på Torgrundan 17.


Har du en idé kring en mötesplats eller på hur man kan utveckla de befintliga, kontakta gärna nedanstående.

Mötesplatssamordnare
Simon Lundborg

010-356 92 84
simon.lundborg@vimmerby.se