Hyresförhandlingarna för 2024 är igång

Hyresförhandlingarna 2024 drog igång på förmiddagen den 5 mars.

När får jag veta vad hyran blir?
Vi vet ännu inte när förhandlingarna blir klara, men när vi vet kommer vi att informera om det. När förhandlingarna drar ut på tiden kan höjningen ske retroaktivt.

 

Hur vet jag vad den nya hyran blir?
Du får information om din nya hyra när förhandlingarna är klara. Vi uppdaterar det på vår hemsida och vi våra sociala medier.

 

Varför måste hyran förhandlas varje år?
Vimarhem förhandlar för att våra kostnader generellt sett ökar varje år, precis som hos de flesta företag och samhället i stort. Det är kostnadsökningar gällande räntor men även gällande drift och skötsel av våra fastigheter, som för till exempel el, vatten, fjärrvärme och avfallshantering. Vi är också just nu inne i en väldigt speciell tid där inflationen och många kostnader ökar för oss och för alla i samhället. Detta påverkar nivån på hyresjusteringen.

 

Vad påverkar hyran?
För att komma fram till vilken nivå hyran ska justeras med har organisationerna Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tagit fram en modell. Den årliga hyresförhandlingen baseras enligt modellen på fem faktorer, som speglar den allmänna, ekonomiska utvecklingen och som samtidigt är relevant för hyresrättens utveckling.

 

De fem faktorerna är:
- Kostnader för förvaltning och underhåll
- Kostnader för kommunala taxor och avgifter exempelvis vatten, el, värme och avfall.
- Räntekostnader
- Konsumentpriser
- Ekonomisk tillväxt


Utöver detta tar vi hänsyn till olika lokala förutsättningar och hyresgästintresset.

 

Så snart vi är överens om hyrorna för 2024 kommer vi att meddela dem.