Hjälp oss att bli bättre!

 
Du är viktig för oss och vi på Vimarhem vill veta hur du trivs med oss som din hyresvärd. Därför kommer vi att skicka ut en hyresgästundersökning för att ta reda på vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Ju fler svar vi får, desto bättre blir vårt förbättringsarbete.
Undersökningen görs i samarbete med Origo Group. Du kan svara på olika sätt; digitalt eller postalt, du väljer själv vad som passar dig bäst. Du svarar på en skala ett till fem och har dessutom möjlighet att skriva kommenterar till oss. Självklart kan du välja huruvida du vill vara anonym gentemot oss på Vimarhem, eller inte.

 

För att hela tiden kunna följa upp vårt arbete gällande kundnöjdheten sprider vi utskicken av enkäter över hela året istället för att skicka ut dem vid ett tillfälle. Det innebär att varje hushåll får en enkät per år men vid olika tidpunkter på året.
 
Vi vill i förväg tacka för ditt bidrag. På det viset blir vi en bättre hyresvärd!