Norrgärdet kulvertbyte

Arbete med utbyte av värmekulvert är igång på Kalvstigen, Körstigen och Kostigen just nu.

Värmen beräknas kunna kopplas ihop igen under V.43 (23-27/10).

 

Fram tills det finns det möjlighet att låna portabla elradiatorer med separat elmätning av oss.
Alla skall ha fått erbjudandet, men om någon missats eller om någon behöver en sådan ber vi er
kontakta Förvaltare Tobias Jahr på telefon 0492-76 90 49.