Vi byter telefonnummer

Den 12 november 2023 byter Vimmerby kommun samt de kommunala bolagen Vimarhem AB och Vimmerby Energi & Miljö AB telefonnummer.

 

Förändringen är en del av kommunens digitala utvecklingen och sker mot bakgrund av en gemensam upphandling av telefonitjänster tillsammans med andra myndigheter i Kalmar län.

 

Nummerbytet avser riktnummer och förvalsnummer, det vill säga alla fasta telefonnummer. Mobiltelefonnummer kommer inte att bytas.

 

Exempel: Direktval 0492-76 98 88 blir 010-356 98 88. Anknytning 69888 förblir samma.

 

Officiellt datum för nummerbytet är den 12 november 2023. Men redan nu är de nya numren aktiva och arbete pågår med att ändra, uppdatera och informera.

För att säkerställa en så smidig övergång som möjligt kommer 0492-7(xxx xx) att fungera parallellt fram till nummerbytet.

För att minimera påverkan efter bytet kommer den som ringer ett gammalt 0492-nummer under en 12 månadersperiod att mötas av talsvar med information om nummerbytet.

 

Läs mer om nummerbytet på Vimmerby kommuns hemsida.