Andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet under kortare perioder, t.ex. under sommaren är inte tillåtet.


För att hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs enligt hyreslagen tillåtelse från hyresvärden. Detta gäller också när han eller hon lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra.


Tänk också på att ett tillstånd bara gäller för den person som du har ansökt om att få hyra ut till. Får du en ny hyresgäst behöver du alltså ett nytt tillstånd.


Behöver uthyrningstiden av någon anledning förlängas, måste du få ett nytt medgivande från hyresvärden. Bor andrahandshyresgästen kvar när tiden för det gamla tillståndet gått ut, räknas det som olovlig uthyrning i andra hand.


För att vi ska godkänna en andrahandsuthyrning måste godtagbara skäl finnas. Dessa finns reglerat i hyreslagen och vi tillämpar strikt hyreslagen för att motverka att våra lägenheter blir föremål för oetiska överlåtelser.


Exempel på godtagbara skäl:

1. Studera på annan ort
2. Tillfälligt arbete på annan ort där du avser att flytta tillbaka
3. Längre utlandsvistelse, minst 6 månader (ej semester)

Om man hyr ut sin lägenhet i andra hand men vill säga upp sitt kontrakt kan inte personen som bor i lägenheten i andrahand ta över kontraktet. Denne får söka lägenheten som alla andra via hemsidan.