Hyresförhandlingarna är klara!

Vimarhem och Hyresgästföreningen region Sydost har träffat en överenskommelse om nya hyror för 2024.

 

I år var andra året för den så kallade Trepartsmodellen för att förhandla våra hyror. Det är en modell som Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och vi inom Sveriges Allmännytta kommit överens om ska gälla. Modellen tar hänsyn till den allmänna samhällsutvecklingen de tre senaste åren, till kostnadsutvecklingen för hyresvärdar och den ekonomiska utvecklingen för hyresgästerna. Exempel på kostnadsökningar som ingår i modellen förutom räntekostnader är förvaltningskostnader, taxor och avgifter för VA, fjärrvärme el och avfall.

 

Resultatet efter förhandlingen år 2024 landade på en höjning med 5,7% på bostadshyrorna samt lokaler med förhandlingsordning. Samtliga bilplatser, oavsett typ, höjs med 25 kr/mån.

 

"Hyreshöjningen grundar sig på en historisk hög inflationstakt med extremt höga kostnadsökningar som följd, i kombination med kraftigt ökade räntekostnader. Om vi bara hade tittat på bolagets behov hade vi behövt ligga betydligt högre men vi har lagt stor vikt vid våra hyresgästers intresse och i samråd med hyresgästföreningen landat på denna höjningen." - Johan Oléhn, VD, Vimarhem AB.

 


De nya hyrorna gäller från 2024-04-01.