Brandsläckare

Samtliga lägenheter är utrustade med en pulversläckare, det är den bästa släckaren för privatpersoner. De är lätta att använda, klarar alla olika typer av bränder och har en bra räckvidd, omkring 5-7 meter, beroende på vind. Jämfört med andra handbrandsläckare har pulversläckare bäst släckeffekt per kilo släckmedel. De är inte frostkänsliga och passar därför att förvaras både utomhus och i fordon. Släckmedlet leder inte ström och är därför godkända för släckning av bränder i elektrisk utrustning. 

Kontrollera din släckare minst en gång om året enligt nedan:
- Se till så tryckmätaren, manometern, står på grönt. Knacka försiktigt på mätarglaset för att se att visaren inte har fastnat.

- Slangen ska vara hel och inte har några sprickor.

- Plomberingen ska sitta kvar.

- Släckaren ska inte ha några synliga skador.

- Vänd på släckaren några gånger och slå lite lätt på sidan och “lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren. Det finns annars en risk att pulvret packas för hårt och släckaren då fungerar sämre vid användning.

 

På Brandskyddsföreningens hemsida finns det all tänkbar information om hur man brandsäkrar sitt hem.


Länk till Brandskyddsföreningens hemsida