Riktlinjer vid uthyrning

Våra lediga bostäder publiceras på vår hemsida under sju (7) dagar. Undantag gäller för nyproduktion. Lediga lägenheter publiceras torsdagar kl. 18.00 och tas bort för behandling av erbjudanden vid 23.59 onsdagar.


Vimarhems uthyrningskriterier

  • Inga skulder eller betalningsanmärkningar
  • Hyran för lägenheten som söks får inte överstiga 40% av inkomsten
  • Bor sökande hos Vimarhem ska hyresinbetalningarna fungerat på ett tillfredsställande sätt
  • Betalningsförmåga ska kunna styrkas med uppgifter om inkomst i minst 6 månader från kontraktstillfället
  • Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende hos Vimarhem eller andra hyresvärdar.
  • Referenser ska vid begäran kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd
  • Borgenärer eller andra liknande roller accepteras inte

 

Såhär går uthyrningen till:
Du har möjlighet att anmäla intresse på flera olika bostäder samtidigt men du kan endast få erbjudande på max tre (3) bostäder under en erbjudandeomgång. Köpoängen avgör vilka som blir erbjudna en bostad.

 

När du registrerar dig på vår hemsida samlar du köpoäng. Du får ett (1) köpoäng per dag som du är registrerad. Om flera personer gör intresseanmälan på samma lägenhet är det alltså köpoängen som avgör vilken plats i kön man hamnar på.

Vimarhem skickar under torsdagar ut mejl/brev, beroende på vilket kontaktsätt du valt att ange i din profil, med erbjudande om lägenhet man gjort intresseanmälan på till ca. fem (5) personer som står först i kön. Erbjudandet dyker även upp under ”Mina sidor” - ”Erbjudanden”. I mejlet/brevet/”Mina sidor” finns information om vem man ska ta kontakt med för att gå på visning. Efter visningen är det viktigt att man svarar på erbjudandet genom att logga in och lämna svaret under erbjudandet eller kontakta oss via mejl/telefon och lämna svar. Svar ska lämnas inom sju (7) dagar från mottaget erbjudande. Vi vill att man tittar på lägenheten innan man tackar ja, eventuellt får bilder på den om man inte kan närvara vid visning.


Nollställning av köpoäng

Sökande som har tackat nej till sammanlagt fem (5) erbjudanden under en ett (1) års period samt sökande som tecknar kontrakt hos oss kommer automatiskt får sin köpoäng nollställda.


Kreditupplysning

Vimarhem gör en kreditupplysning på dig som sökande när du får ett erbjudande. Söker du bostad under en längre period kan flera kreditupplysningar tas vid olika tillfällen. Om våra ekonomiska krav inte uppfylls kommer erbjudandet och avtalsskrivning gå vidare till nästa person i bostadskön.


Sökspärrar

Lämnar man inget svar på erbjudanden man får blir man spärrad i systemet. Misstänker du att du blivit spärrad eftersom du inte får några erbjudanden kan du kontakta oss så vi eventuellt kan häva liggande spärr om det är aktuellt.

Har du haft skulder eller inte kunnat påvisa inkomst när du sökt boende hos oss vid tidigare tillfälle men idag löst dina skulder eller exempelvis fått en anställning kan det ligga en spärr som behöver hävas.

Om du blivit värkt eller har/har haft skulder till Vimarhem gör vi en prövning om hävning av spärr.


Prioriteringar

Grunden i kösystemet är den tid man har stått i kön men av särskilda skäl kan vissa sökande prioriteras. OBS. Prioriteringen innebär inte att man själv får välja vilken lägenhet man ska bli prioriterad på.

  • Nyinflyttande till kommunen på grund av arbete, studier eller liknande
  • Sociala och medicinska behov
  • Befintliga hyresgäster med särskilda behov

 

Antal boende per lägenhet

Normen för antalet boende per lägenhet är två personer per rum (ej kök).

  

Flytt inom Vimarhem

Vill du flytta till en annan lägenhet inom Vimarhem måste du ha haft ett förstahandskontrakt för din nuvarande bostad i minst nio (9) månader för att kunna söka en ny lägenhet hos oss. Vi gör en förbesiktning i den bebodda lägenheten före nytt tecknande av avtal för att säkerställa att sundhet, ordning och gott skick har efterföljts. Skulder till Vimarhem måste regleras innan flytt inom Vimarhem. Du har alltid tre (3) månaders uppsägning, oavsett flytt inom eller utom Vimarhem.

 

Överlåtelse av hyresrätt

För att du ska få ta över någon annans hyreskontrakt måste du ha varit folkbokförd på adressen och kunna styrka att du bott där tillsammans med lägenhetsinnehavaren under minst tre (3) år. En kreditupplysning görs och Vimarhems ekonomiska krav måste uppfyllas.