E-faktura

E-faktura

 

Spara miljö och papper välj E-faktura eller PDF-faktura.


E-faktura

 

Vimarhem AB strävar hela tiden efter att göra förbättringar och med E-faktura bidrar vi till bättre miljö. Inför nästa hyresavisering kommer Vimarhem AB erbjuda E-faktura som betalningsalternativ. Det innebär att pappersfaktura försvinner för er som väljer E-faktura, PDF eller autogiro.
Om ni fortfarande vill ha pappersfaktura kontakta kundservice på tel. 010-356 98 00.

 

Vad är E-faktura?

 

E-faktura är ett elektroniskt dokument som skickas direkt till din Internetbank. E-faktura fungerar precis som fakturan du får idag, men med den skillnaden att du får den elektroniskt i stället för på papper.

 

Hur anmäler jag mig till e-faktura?

 

E-faktura anmäler du på din internetbank. Sök efter din produkt och följ anvisningarna. Om du är osäker på hur du gör detta så kan du kontakta din internetbank. E-faktura är ett kostnadsfritt sätt att få sin faktura. Anmäl e-faktura redan idag och spara både miljö och tid.

Vi kan även erbjuda PDF-faktura via e-post. För att anmäla skicka mail till vimarhem.hyresgast@vimmerby.se


Save environment and paper select E-invoice or PDF invoice.


E-invoice

 

Vimarhem AB constantly strives to make improvements and with E-invoice we contribute to a better environment. Prior to the next rental notification, Vimarhem AB will offer an E-invoice as a payment alternative. This means that paper invoice disappears for those of you who choose E-invoice, PDF or direct debet(Autogiro). If you still want a paper invoice, contact customer service on tel. 010-356 98 00.

 

What is E-invoice?

 

E-invoice is an electronic document that is sent directly to your Internet bank. E-invoice works just like the invoice you receive today, but with the difference that you receive it electronically instead of on paper.

 

How do I register for an e-invoice?

 

You register an e-invoice at your internet bank. Search for your product and follow the instructions. If you are unsure of how to do this, you can contact your internet bank. E-invoice is a free way to get your invoice. Register an e-invoice today and save both the environment and time. We can also offer PDF invoices via e-mail. To register, send an email to vimarhem.hyresgast@vimmerby.se