Sopsortering

Förpackningar som lämnas i återvinningsbehållare ska vara tomma och rena. Skölj ur om det behövs och låt den torka, att diska i varmvatten är inte nödvändigt. Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas sorterar man efter det material som förpackningen till största del består av.


Glasförpackningar

Flaskor och burkar i glas kan lämnas som glasförpackningar. Sorterar och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig.


Metallförpackningar

Konservburkar, kaviartuber och aluminiumfolie är exempel på metallförpackningar. Men även lock och kapsyler av metall är förpackningar, som med fördel kan återvinnas.


Pappersförpackningar

Pastakartonger, mjölkförpackningar, juiceförpackningar, mjölpåsar, pappersbärkassar, toarullar, omslagspapper och wellpapp. Allt detta är exempel på pappersförpackningar.


Plastförpackningar

Burkar, dunkar, flaskor, korkar, lock, bärkassar, plastpåsar och sugrör är exempel på plastförpackningar. Både hårda och mjuka plastförpackningar ska lämnas till återvinning.


Tips:
 
Ibland har plastpåsar en folie av metall och det kan vara svårt att avgöra vilket material det finns mest av. Prova med att knyckla ihop den. Om den förblir hopknycklade är det mest metall. Om den vecklar ut sig igen är det mest plats.

Tidningar & Trycksaker
Tidningar, tidskrifter, kontorspapper, reklamblad, broschyrer, kataloger, pocketböcker och andra trycksaker lämnas i återvinningsbehållare för tidningar. Plastomslag och påklistrade reklamlappar tas bort innan trycksaken läggs i behållaren. Dessa kan du lägga i behållaren för plastförpackningar.


Farligt avfall

Farligt avfall kan skada miljön om det lämnas på fel stället. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling. Ex. el avfall, kemikalier, läkemedel, målarfärg, lim lack, batterier, hårspray etc.


Resten – Din soppåse

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar - som också kan återvinnas. Matrester, blöjor och dambindor, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall som inte återvinns på annat sätt blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både värme och el.


Viktigt att tänka på:

1. Hushållssopor ska alltid vara väl förpackade. Se alltid till att påsen är helt sluten.
2. Man får aldrig lämna hushållssopor i trapphuset eller ute på marken.
3. Möbler & elektronik kör du till återvinningscentralen. Vid frågor, kontakta Vimarhem.


Grovsopor
Grovsopor ska köras till återvinningscentralen ”Toppesten” i Vimmerby. Vimarhem ombesörjer inte hantering av grovsopor. Vid felsortering av hushållssopor och kvarlämnande av grovsopor kan du komma att bli debiterad kostnaden för bortforsling.


Länk till Vimmerby Energi & miljös ”Miljöhandbok”