Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som uppstått.


Brandfilten består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den.


När du använder brandfilten rätt så kväver den elden. Viktigt att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den istället bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden.


Om det börjar brinna i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg på brandfilten, börja uppe vid huvudet. Se till att filten sluter tätt, stryk eller tryck lätt med händerna ovanpå filten. Lyft alltid bort filten nerifrån och upp, så att elden inte flammar upp i ansiktet på personen.


På Brandskyddsföreningens hemsida finns det all tänkbar information om hur man brandsäkrar sitt hem.


Länk till Brandskyddsföreningens hemsida