Kallt i lägenheten

Kallt i lägenheten
Har du rätt temperatur? Vimarhem eftersträvar att leverera 20 grader och av miljöskäl som högst 21 grader. Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du mäter temperaturen minst 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet.

Visar termometern lägre än 20 grader kan du kontrollera följande:
1. Om du har möblerat tätt framför elementet så att t.ex. soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet.
2. Om du har hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt.
3. Om elementet är varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan.
4. Är elementet är kallt nedtill men varmt upptill? Då är det helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.
 
Fortfarande lägre än 20 grader i lägenheten?

Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att Vimarhem kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig.
 
Drar det kallt från fönsterventilerna?

De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det! Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in, då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.
Vi måste ha ventilation av flera anledningar. För att undvika kondens på fönster, fuktskador, mögel och lukt är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska. Förbättra ventilationen genom att rengöra frånluftsventiler med en torr trasa eller dammsug dem. För att få bort lukt och matos är det viktigt att ha en god ventilation. Rengör därför köksfläktens filter emellanåt genom att diska dem med diskmedel så fettet löser upp sig.

Luft måste komma in och ut från lägenheten
. Täpper du till tilluftsventilerna kommer luften att ta sig in på andra ställen och drag kan uppkomma. Stäng inte igen ventilationen i tron att det då blir varmare. Det enda som händer är att luften i lägenheten blir dålig och att du kan få in ovälkomna lukter som matos från grannar.
 
Värmen styrs av utomhustemperaturen

På hösten då temperaturen sjunker utomhus går det ut värme på elementvattnet. Vattnet är inte alltid så varmt att du kan känna det med din hand (som har en temperatur på ca 32°C)
att elementet blir kännbart varmare. Det förklarar missuppfattningen att elementen måste kännas varma för att avge värme. Värmesystemet är inställt så att den värme som finns lagrad i huset (värme från människor och maskiner) tillsammans med värmen som går ut i elementen ska räcka för att leverera minst 20°C. I takt med att den lagrade värmen försvinner och temperaturen ute sjunker höjs temperaturen på vattnet ut i elementen.
 
Styra temperaturen

I ett flerfamiljshus går det inte att ändra individuellt så att en lägenhet får 19 grader och en annan 24 grader då varje justering påverkar alla lägenheter. I lägenheten sitter det termostatventiler på varje element. Genom att vrida på den kan du själv styra hur mycket värme som ska passera elementet upp till 21 grader.