Kom igång med din källsortering

Är ni redo att göra skillnad för vår planet? Kom igång med din källsortering redan idag! Genom att källsortera minskar det inte bara vår egen miljöpåverkan, utan vi bidrar även till en grönare och mer hållbar framtid för kommande generationer. Genom att sortera vårt avfall kan vi minska mängden som hamnar på våra soptippar och istället ge det en chans genom återvinning.

 

Här är några enkla steg för att komma igång med din källsortering:

 

Skaffa lämpliga behållare:

Köp eller skaffa olika behållare för varje typ av återvinningsbart material.

 

Placera behållarna på lämplig plats:

Placera återvinningsbehållarna på lämpliga platser i ditt hem. Om plats finns kan ett lämpligt  ställe vara under diskbänken.

 

Sätt upp tydlig märkning:

Märk varje behåller tydligt med vilken typ av material som ska placeras i den för att skapa en tydlighet. Till exempel metall, glas, matavfall, plast med mera. Om barn finns i hushållet kan det vara lämpligt att sätta upp bilder på avfallet för att öka engagemanget i hela familjen.

 

Rengör materialet vid behov:

Tvätta det återvinningsbara material innan du lägger dem i respektive behållare för att förhindra oönskad lukt.

 

Transportera till återvinningsstation:

När behållarna är fulla transportera dem till närmaste återvinningscentral eller insamlingspunkt.

 

Engagera familj och vänner:

Uppmuntra familjemedlemmar eller vänner att också delta i källsortering och återvinning för att öka effektiviteten och minska avfallet.

 

Varje liten insats räknas, så låt oss tillsammans göra en insats för att bidra till en renare och mer hållbar värld!

 

< Tillbaka