Brandsäkra hemmet

Hemmet är våran trygghet, där vi tillbringar en stor del av våran tid och där vi umgås med nära och kära. Det är därför viktigt att förebygga brand samt veta hur du ska agera om branden är framme. Lägenheterna är utrustade med brandsläckare, brandfilt och brandvarnare men det är hyresgästens ansvar att underhålla dessa delar. Se till att brandfilten och brandsläckaren finns nära till hand om branden skulle uppstå. Ett tips är att ha dessa i köket där branden många gånger startar. 

 

Här nedan kommer information om hur du ska gå tillväga för att underhålla dessa delar samt veta hur de ska användas om olyckan är framme. 

 

Brandsläckare
Lägenheterna är utrustade med en pulversläckare. Den är relativt underhållsfri men ska vändas upp och ner minst två gånger om året för att inte pulvret ska packas för hårt vilket gör att brandsläckaren fungera sämre vid användning. Kolla dessutom skicket på släckaren så den inte fått några skador.

 

När olyckan är framme använder du din pulversläckare genom att: 

 

Dra ut säkringen vid handtaget och lossa slangen.

 

Hålla ett lagom avstånd från branden och huka dig ner för att undvika röken som stiger. 

 

Tryck ner handtaget och spruta på branden, sikta mot basen av lågorna.

 

Ifall det bildats mycket giftig rök eller om det brinner kraftigt – utrym och stäng dörren bakom dig. Undvik onödiga risker.

 


Brandvarnare

Lägenheterna är utrustad med brandvarnare som kräver kontroll och skötsel. Det är viktigt att testa brandvarnaren en gång i månaden men även när du satt upp en ny, bytt batteri, varit bortrest en längre tid eller när du gjort rent den.

 

Du testar din brandvarnare genom att:

 

Trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet.

 

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

 

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut.

 

Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.

 

En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning. Gör rent brandvarnare en gång per år eller om den larmar utan anledning.

 

Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

 

 

 

Brandfilt

Lägenheterna är utrustade med en brandfilt som är ett bra komplement till brandsläckaren. Brandfilten är till för att släcka mindre bränder eller minska spridning av bränder. Se till att den är hel. 


När olyckan är framme använder du brandfilten genom att:

 

Kväv branden med filten, viktigt att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den istället bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden.

 

Om det börjar brinna i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg på brandfilten, börja uppe vid huvudet. Se till att filten sluter tätt, stryk eller tryck lätt med händerna ovanpå filten. Lyft alltid bort filten nerifrån och upp, så att elden inte flammar upp i ansiktet på personen.

 

 

Att kontrollera och underhålla dessa delar är viktigt och kan varar avgörande om olyckan är framme. Ta hand om dig och ditt hem.

 

Mer information hittar du på vår hemsida under brandsäkerhet.