Återställning efter nya värmekulvertar på Norrgärdet

Vi kommer att plantera tillbaka häckar samt grovjustera mark nu, för att i vår finjustera, lägga plattor etc. Skälet till detta är att det är för blött i marken nu.