Förebyggande av vattenskador

Ni som hyresgäst är också ansvarig för att se till att det inte uppstår vattenskador. Följ nedanstående så undviker vi och ni onödiga skador.

Tips:
1. Dra för duschdraperi när ni duschar och badar.
2. Rikta vattenstrålen nedåt. Undvik fönster och tak.
3. Rensa golvbrunn och vattenlås minst 2 ggr/år.
4. Skrapa ned överflödigt vatten i golvbrunn med gummiskrapa.
5. Öppna badrumsdörr en stund på glänt efter dusch för att få ut fukten, ej fönster.

Meddela Vimarhem så fort ni misstänker att fuktskada kan uppstå.