Kostnader för borttappade nycklar

Du som nyckelinnehavare är skyldig att omedelbart underrätta Vimarhem vid en eventuell förlust av nyckel oavsett vart man än har tappat bort den.

 

Benämning                                                                   Pris

1st cylinder + 3 nycklar                                                3500 kr

1st cylinder + 3 nycklar Lönnen                                   2300 kr

2st cylindrar + 3 nycklar                                               5300 kr

2st cylindrar + 3 nycklar Lönnen                                  2700 kr

3st cylindrar + 3 nycklar                                               7100 kr

4st cylindrar + 3 nycklar                                               8900 kr

Sjutillhållarlås + 3 nycklar                                            4200 kr

Postfackslås + 3 nycklar                                               600 kr

Bokningscylinder + 2 nycklar                                       700 kr

1 st tagg till tvättstuga                                                   390 kr

2 st taggar till tvättstuga                                               450 kr